dyer

DYER ME XHAM
DYER FLAT

Derë e ngushtë me bagllamë të fshehur

DYER TË HYRJES